Zakład Mikologii

kierownik: mgr Krystyna Łukawska

tel. 43 12 148; pracownia serologii 43 12 142  e-mail: k.lukawska@igichp.edu.pl
W Zakładzie funkcjonują Pracownie: Poniżej podano zakres badań wykonywanych w Zakładzie. Istnieje możliwość wykonania ich odpłatnie - podajemy cennik i czas wykonania oraz sposób pobrania materiału. Zakład wykonuje również: