Klinika Chirurgii

kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz M. Orłowski

centrala: 43 12 100
sekretariat kliniki: 43 12 466 faks 43 12 455
e-mail:
W Klinice funkcjonują:
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Blok Operacyjny
Pracwonia Endoskopii


Przedmiot zainteresowania: Wśród wielu wyżej wymienionych zagadnień w Klinice wykorzystywane są własne, oryginalne sposoby leczenia.

Narodowy Rejestr Raka Płuca

powstał pod auspicjami Polskiej Grupy Raka Płuca.

Program ten w wersji instalacyjnej (plik samorozpakowujący się) można pobrać tutaj . Program proszę zainstalować po przeczytaniu instrukcji w pliku "czytaj.to". Dodatkowo zamieszczone są formularze do wydruku zgodne z programem komputerowym.

W przypadku wątpliwości związanych z programem, uwag i ewentualnych zmian proszę o kontakt poprzez e - mail: t.orlowski@igichp.edu.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 43 12 266 (sekretariat Kliniki Chirurgii IGiChP)Współpraca naukowa:

Klinika uczestniczy w wieloośrodkowych badaniach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (przede wszystkim w zakresie skojarzonych metod leczenia raka płuca).
W zakresie prowadzonej tematyki badań Klinika utrzymuje stałe kontakty z