Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej

kierownik: prof. dr hab. med. Adam Torbicki

tel. 43 12 114  faks 43 12 414  e-mail: a.torbicki@igichp.edu.pl
W strukturze organizacyjnej Kliniki funkcjonują Profil kliniczny obejmuje: W zakres działań Kliniki wchodzą również poniższe wysoce specjalistyczne procedury: