Izba Przyjęć

kierownik: dr n. med. Paweł Kuca

pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Zielaskowska
tel. 22 43 12 222  faks 22 43 12 477

Do zadań Izby Przyjęć należy: Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy zabrać ze sobą: W przypadku planowanego pobytu w szpitalu niezbędne informacje znajdziesz tutaj.
W przypadku planowanego zabiegu operacyjnego niezbędne informacje znajdziesz tutaj;