Zakład Fizjopatologii Oddychania
im. prof. A. Koziorowskiego

kierownik: dr hab. n. med. Stefan Wesołowski prof. nadzw. IGiCHP

tel. 43 12 223 faks: 43 12 426  e-mail: fizpat@igichp.edu.pl
W Zakładzie działają Pracownie: Zakład współpracuje z Poradnią Pulmonologiczną Przychodni Przyklinicznej Instytutu.
W Zakładzie wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego w pełnym zakresie: oraz zaawansowaną diagnostykę czynnościową chorób obturacyjnych i śródmiąższowych płuc.

Obejrzyj także więcej o Poradniach