Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą

kierownik: dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła prof. nadzw. IGiCHP

tel. 43 12 123  faks 43 12 423   e-mail: a.niescieruk@igichp.edu.plObejrzyj - Pobierz pliki :
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą prowadzi Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę. Rejestr stanowi bazę danych o gruźlicy w Polsce. Baza ta od ponad 60 lat prowadzona jest w sposób ciągły, z zachowaniem kompletności i porównywalności danych. Dzięki współpracy z Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób i Światową Organizacją Zdrowia jest składową międzynarodowej bazy danych epidemiologicznych dotyczących gruźlicy.
Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę jest prowadzony w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, ponieważ placówka ta została wskazana przez Główny Inspektorat Sanitarny jako krajowa jednostka specjalistyczna właściwa w zakresie gruźlicy.
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą dokonuje analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce i monitoruje trendy dotyczące zapadalności na tę chorobę dla celów nadzoru epidemiologicznego i badań naukowych. Zebrane dane służą zadaniom polityki zdrowotnej realizowanej w naszym kraju.

Konferencja Pulmonologów- 2020

   Formularz zgłoszenia - Konferencja 2020
   Warunki Uczestnictwa-Koszty

Pobierz pliki

Gruźlica w Polsce. Biuletyn IGiChP 2018   Biuletyn IGiChP 2018
Obejrzyj także:     Światowy Dzień Gruźlicy - 2019