II Klinika Chorób Płuc

kierownik: prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

tel. 22 43 12 144  faks 22 43 12 454  e-mail: 2klinika@igichp.edu.pl
2 Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem: a także

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

dr n. med. Przemysław Bieleń

tel. 22 43 12 135   faks 22 43 12 233 p.bielen@wp.pl
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem przewlekłej niewydolności oddychania. Zakres działań obejmuje:

W Poradni przyjmowani są pacjenci celem kwalifikacji do domowego leczenia tlenem na podstawie skierowania otrzymanego od lekarza z Poradni Rejonowej lub po wypisaniu z oddziału szpitalnego. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu (22) 4312 135 w godzinach 9:00 - 15:00.

Poradnia zajmuje się również wypożyczaniem oraz oceną techniczną koncentratorów tlenu. Przed wypożyczeniem koncentratora tlenu najpierw lekarz a potem pielęgniarka informują pacjenta i jego opiekunów o zasadach leczenia tlenem oraz sposobie obsługi i konserwacji koncentratora. Pacjenci otrzymują urządzenie do użytkowania nieodpłatnie po podpisaniu oświadczenia przez pacjenta oraz jego dwóch żyrantów. Po śmierci pacjenta aparat zwracany jest przez jego opiekunów do Poradni. Pacjenci leczeni tlenem są zobowiązani do 4 wizyt w ciągu roku (co 3 miesiące) celem wykonania badań kontrolnych obejmujących:

Te same zasady obowiązuję przy wypożyczaniu pacjentom respiratorów do prowadzenia nieinwazyjnego wspomagania wentylacji w warunkach domowych.

Dwie pielęgniarki pracują w terenie wizytując każdego pacjenta w jego domu co 3 miesiące. Podczas wizyty oceniany jest stan ogólny pacjenta, wykonuje się pomiar saturacji krwi u pacjenta pulsoksymetrem oraz sprawdza sprawność aparatu (pomiar stężenia produkowanego tlenu, stan licznika). Poradnia DLT ściśle współpracuje z II Kliniką Chorób Płuc IGiChP, do której kierowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji w celu kwalifikacji do DLT lub leczenia zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania. Obowiązują ogólne zasady kierowania do Kliniki jak w całym Instytucie.
Z Poradnią DLT współpracuje także z Poradnia POChP w Przychodni Przyklinicznej IGiChP. Obowiązują ogólne zasady przyjmowania do Poradni jak w całym Instytucie. W Poradni przyjmuje dr Jacek Kołakowski.
Zapisy pod tel.(22) 43 12 118 w godzinach 8:00 - 15:00.

Pracownia Snu

dr hab. n. med. Robert Pływaczewski prof. nadzw. IGICHP

tel. 22 43 12 211   faks 22 43 12 454 r.plywaczewski@igichp.edu.pl
Pracownia zajmuje się diagnostyką i nieinwazyjnym leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS). Zakres działań obejmuje:

Pracownia Snu ściśle współpracuje z II Kliniką Chorób Płuc IGiChP, do której kierowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji w celu rozpoczęcia leczenia aparatem CPAP. Obowiązują ogólne zasady kierowania do Kliniki jak w całym Instytucie.

Pracownia Badań Czynnościowych

lek. med. Emil Wojda

tel. 22 43 12 233   faks 22 43 12 233 emilwojda@wp.pl
Pracownia zajmuje się wykonywaniem następujących procedur:

Na badania wykonywane w Pracowni Badań Czynnościowych kierują lekarze prowadzący z poszczególnych Klinik IGiChP oraz konsultanci z Przychodni Przyklinicznej IGiChP. Badania są wykonywane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu badania pod tel. (22) 43 12 233 w godzinach 9:00 - 15:00.

II Klinika współpracuje z: W zakres działania Kliniki wchodzą następujące procedury specjalistyczne: W Klinice prowadzone jest szkolenie przed i podyplomowe: Współpraca naukowa II Kliniki: więcej o Poradniach
Obejrzyj także: POCHP COPD CHRAPANIE