Zakład Anestezjologii

kierownik: Dr Jacek Prokopowicz

tel. 43 12 250   e-mail: j.prokopowicz@igichp.edu.pl
Zakład zajmuje się: