[10.2] Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne

[10.2.1] Toaleta pacjenta (*)

Zabieg higieniczny wykonywany przez pielęgniarkę w sytuacji pacjentów mających trudności w samodzielnym utrzymywaniu czystości ciała. Zabieg polega na umyciu poszczególnych części ciała pacjenta, natarciu pleców i pośladków, uczesaniu włosów i prześcieleniu łóżka.

Czynności:

Literatura:

1. Zahradniczek K.: Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1999.

2. Wołynka S.: Pielęgniarstwo ogólne. PZWL, Warszawa 1993.

3. Ciechaniewicz W.(red.): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2001.

4. Andreas H., Karasek-Krentinger B., Jobin-Howald U: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995.

5. Dison N.: Technika zabiegów pielęgniarskich. PZWL, Warszawa 1998.

6. Kózka M.(red.): Stany zagrożenia życia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

[10.2.2] Kąpiel chorego (*)

Utrzymanie skóry całego ciała w czystości oraz poprawa jej funkcji orazsamopoczucia pacjenta. Może być ona przeprowadzona pod prysznicem, w wannie lub włóżku (toaleta) wzależności od wydolności samoobsługowej pacjenta i dostępnych warunków.

Czynności:

 

 

Literatura:

1. Ciechaniewicz W: Pielęgniarstwo - ćwiczenia. PZWL Warszawa 2001

2. Dison N. Technika zabiegów pielęgniarskich. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1998

3. Huber A, Karasek - Kreutzinger B, Jobin - Howald U. Kompendium pielęgniarstwa. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995

4. Kirschnick O. Pielęgniarstwo. Wrocław Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 1997

5. Kózka M.(red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2001.

6. Wołynka S. Pielęgniarstwo ogólne. Warszawa Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1993

7. Zahradniczek K (red.). Wprowadzenie do pielęgniarstwa. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999

 

[10.2.3] Mycie głowy choremu (*)

Mycie głowy jest to zabieg polegający na oczyszczaniu skóry głowy i włosów środkami pielęgnacyjnymi i leczniczymi Zabieg zapewnia usuwanie obumarłych komórek złuszczonego naskórka, kurzu, potu, pobudza krążenie krwi oraz polega na kształtowaniu trwałych nawyków higienicznych. Głowę myjemy w zależności od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

Czynności :

 

 

Literatura:

1. Hastings D.: Chory w domu. Świat Książki, Warszawa 1997,

2. Huber A., KarasekKreutzinger B., JobinHowald U.: Kmpendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995.

3. Vogel A., Wodraschke G.:Pielęgnowanie chorego w domu. PZWL, Warszawa 1986,

4. Wołynka S.: Pielęgniarsto ogólne. PZWL, Warszawa 1993.

 

[10.2.4] Przemieszczanie chorego unieruchomionego (*)

Czynność wykonywana samodzielnie przez pielęgniarki, z zakresu funkcji opiekuńczej. Przemieszczanie pacjenta jest przeniesieniem i/lub przesunięciem osoby, która nie jest wstanie samodzielnie zmienić pozycji, ułożenia ciała. Dotyczy osób, które w określonym zakresie mają ograniczoną wydolność samoobsługową.

 

Czynności:

 

Literatura:

1. Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

2. Czepkiewicz D.: Chory w domu. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 1997.

3. Dison N.: Technika zabiegów pielęgniarskich. PZWL, Warszawa 1998.

4. Garrison S.J.: Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej. PZWL, Warszawa 1997.

5. Huber A.: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995.

6. Kirschnick: Pielęgniarstwo. Urban & Partner, Wrocław 1997.

7. Kozier B., Erg G.: Techniques in clinical nursing. A nursing process approach. Addison-Wesley Publishing Company, California 1986.

8. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki iprocedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

9. Milanowski K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1998.

10. Szwałkiewicz E.: Schematy postępowania w podnoszeniu iprzemieszczaniu pacjentów (cz.III). Magazyn Pielęgniarki iPołożnej, 1997, 4, s. 10-12.

11. Szwałkiewicz E.: Schemat postępowania w podnoszeniu iprzemieszczaniu pacjentów (cz.VI). Magazyn Pielęgniarki iPołożnej, 1997, 6, s. 12-14.

12. Szwałkiewicz E.: Standard podnoszenia i przemieszczania chorych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych Stowarzyszenia na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych (projekt). Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 1997, 1, s.8-10.

13. Szwałkiewicz E. (red.): Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Przewodnik dla pielęgniarek. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

14. Wołynka S.: Pielęgniarstwo ogólne. PZWL, Warszawa 1986.

15. Zahradniczek K. (red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1999.

16. Zembaty A. (red.): Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 1987.

[10.2.5] Podnoszenie i przenoszenie chorego z łóżka na wózek inwalidzki/fotel

[10.2.6] Zmiana bielizny osobistej i pościelowej (*)

Utrzymanie bielizny osobistej i pościelowej pacjenta w czystości i poprawa jego samopoczucia w sytuacji całkowitego braku wydolności samoobsługowej lub jej ograniczenia.

 

Czynności:

 

 

Literatura:

1. Ciechaniewicz W: Pielęgniarstwo - ćwiczenia. PZWL Warszawa 2001

2. Dison N. Technika zabiegów pielęgniarskich. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1998

3. Huber A, Karasek - Kreutzinger B, Jobin - Howald U. Kompendium pielęgniarstwa. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995

4. Kirschnick O. Pielęgniarstwo. Wrocław Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 1997

5. Kózka M.(red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2001.

6. Wołynka S. Pielęgniarstwo ogólne. Warszawa Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1993

7. Zahradniczek K (red.). Wprowadzenie do pielęgniarstwa. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999

[10.2.7] Pielęgnacja pacjenta z opatrunkiem unieruchamiającym (*)

Opatrunek unieruchamiający zakładany jest w przypadku: złamania, zwichnięcia stawu, stłuczenia, urazu z przeciążenia (naderwanie lub naciągnięcie mięśni lub ścięgien), stanów zapalnych, unieruchomienia pooperacyjnego. Opatrunek unieruchamiający powinien być: dobrze domodelowany do kończyny, wygodny, trwały i estetyczny. Stosowanie opatrunków unieruchamiających niesie ze sobą ryzyko wystąpienia szeregu zagrożeń i powikłań. Przeciwdziałanie im i wczesne wykrywanie należy do zadań pielęgniarki.

 

Czynności:

 

Literatura:

1. Budynek M., Nowacki C.: Wiedza o opatrunkach. Wydawnictwo Adi, Łódź 1999.

2. Chen H., Sola J.E., Lillemoe K.D.: Najczęstsze zabiegi chirurgiczne przy łóżku chorego. Urban&Partner, Wrocław 1997.

3. Góral R. (red.): Zarys chirurgii. PZWL, Warszawa 1992.

4. Huber A., Karasek-Kreutzinger B., Jobin-Howald U.: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995.

5. Stenger S.: Opatrunki. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999.

 

[10.2.8] Zapobieganie stanom zapalnym skóry i błon śluzowych (*)

Działania pielęgniarki polegające na wspomaganiu prawidłowej funkcji skóry i błon śluzowych, rozpoznawaniu czynników wywołujących stany zapalne, ich ograniczanie i eliminowanie.

 

Czynności:

 

 

Literatura:

1. Zahradniczek K.: Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1999.

2. Wołynka S.: Pielęgniarstwo ogólne. PZWL, Warszawa 1993.

3. Ciechaniewicz W.(red.): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2001.

4. Andreas H., Karasek-Krentinger B., Jobin-Howald U: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995.

5. Dison N.: Technika zabiegów pielęgniarskich. PZWL, Warszawa 1998.

 

[10.2.9] Zastosowanie udogodnień (*)

Czynności wykonywane samodzielnie przez pielęgniarkę z zakresu funkcji opiekuńczej irehabilitacyjnej. Udogodnieniami nazywamy rzeczy wprowadzone, zrobione dla ułatwienia, np. przyjęcia pozycji ciała, poruszania się, usprawnienia pacjenta.

 

Czynności:

 

 

Literatura:

1. Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

2. Czepkiewicz D.: Chory w domu. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 1997.

3. Dison N.: Technika zabiegów pielęgniarskich. PZWL, Warszawa 1998.

4. Garrison S.J.: Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej. PZWL, Warszawa 1997.

5. Huber A.: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995.

6. Kirschnick: Pielęgniarstwo. Urban & Partner, Wrocław 1997.

7. Kozier B., Erg G.: Techniques in clinical nursing. A nursing process approach. Addison-Wesley Publishing Company, California 1986.

8. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki iprocedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

9. Milanowski K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1998.

10. Szwałkiewicz E.: Schematy postępowania w podnoszeniu iprzemieszczaniu pacjentów (cz.III). Magazyn Pielęgniarki iPołożnej, 1997, 4, s. 10-12.

11. Szwałkiewicz E.: Schemat postępowania w podnoszeniu iprzemieszczaniu pacjentów (cz.VI). Magazyn Pielęgniarki iPołożnej, 1997, 6, s. 12-14.

12. Szwałkiewicz E.: Standard podnoszenia i przemieszczania chorych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych Stowarzyszenia na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych (projekt). Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 1997, 1, s.8-10.

13. Szwałkiewicz E. (red.): Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Przewodnik dla pielęgniarek. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

14. Wołynka S.: Pielęgniarstwo ogólne. PZWL, Warszawa 1986.

15. Zahradniczek K. (red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1999.

16. Zembaty A. (red.): Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 1987.