Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników Instytutu GruĽlicy i Chorób Płuc - charakterystyka bazy

Baza tworzona w Instytucie GruĽlicy i Chorób Płuc w Warszawie przez Dział Planowania Naukowego i Dokumentacji IGiChP.
Baza dokumentuje dorobek pi¶mienniczy pracowników Instytutu zatrudnionych na etatach naukowych.
Baza zawiera dane o polskich i zagranicznych publikacjach naukowych i popularno - naukowych oraz o rozprawach doktorskich i habilitacyjnych pracowników Instytutu
Baza zawiera dane o publikacjach od roku 1997 (dane w trakcie uzupełniania).
Baza aktualizowana jest po zakończeniu roku kalendarzowego.
Baza tworzona jest na podstawie wykazów prac dostarczanych Działowi Planowania Naukowego przez autorów w sprawozdaniach rocznych pracowników Instytutu.
Opisy poszczególnych pozycji bibliograficznych tworzone s± z autopsji na podstawie prac przekazywanych przez autorów
(egzemplarze autorskie, odbitki, nadbitki, kserokopie).

Autorki: Komentarze i uwagi: dpn2@igichp.edu.pl lub dpn4@igichp.edu.pl
Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc w Warszawie