Konieczna instalacja Javy firmy Sun: zainstaluj
Analiza bibliometryczna publikacji pracowników Instytutu GruĽlicy i Chorób Płuc

Uwaga: do wyszukiwań bibliograficznych służy baza danych dokumentująca dorobek naukowy pracowników.
Dostęp do bibliografii: bibliografia dorobku naukowego
© Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Bazę tworzy Dział Planowania Naukowego i Dokumentacji IGiChP w Warszawie. | Charakterystyka zawarto¶ci bazy, informacja o autorkach, kontakt
System bibliograficzno-bibliometryczny Expertus © SPLENDOR, Poznań
Sposób wyszukiwania:
  • dane dla całego Instytutu: zaznaczyć rok i nacisnąć Szukaj; nie wybierać nic z indeksu Przykład
  • dane dla jednostki organizacyjnej: zaznaczyć rok i wybrać jednostkę z indeksu Przykład
  • dane dla autora: zaznaczyć rok i wybrać autora z indeksu Przykład
Sposób wyszukiwania patrz - instrukcja
Wybór lat: (brak wyboru - wszystkie lata)
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Wy¶wietlaj liczbę publikacji oraz:
liczbę prac z: Impact Factor punktacją KBN Index Copernicus
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją KBN Index Copernicus
łączną warto¶ć: Impact Factor punktacji KBN Index Copernicus
¶rednią warto¶ć: Impact Factor punktacji KBN Index Copernicus
W tabelach stosuj


Instytut GruĽlicy i Chorób Płuc w Warszawie