[1] Aktywność fizyczna

[1.1]Poradnictwo w zakresie prawidłowej aktywności ruchowej u osoby\rodziny:

[1.1.1] Zdrowej (*)

Osoby zdrowe, pozostające w pełni sił i własnych możliwości, które poszukują nowych jeszcze lepszych rozwiązań dla zdrowia i rozwoju należą do grup, potencjalnych odbiorców świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę w zakresie promocji zdrowia. Celem poradnictwa w zakresie prawidłowej aktywności ruchowej jest dążenie do optymalizacji aktywności ruchowej jednostki/rodziny wpływającej na utrzymanie i wzmocnienie zdrowia, jak również wpływającej na wewnętrzne stosunki w rodzinie i jej integralność.

Czynności:

Literatura:

1. Drabik J. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. AWF, Gdańsk 1995

2. Janus B.: Aktywność fizyczna w rodzinie. Poradnik dla pielęgniarek środowiskowo/rodzinnych. CEM, Warszawa 1997.

3. Łobożewicz T., Wolańska T.: Rekreacja i turystyka w rodzinie. PTNKF, Warszawa 1994.

4. Kuński H., Janiszewski M.: Poradnik lekarski aktywności rcuhowej osób w wieku średnim, Warszawa PZWL 1985

 

[1.1.2] Z zaburzeniami zdrowia: z nadwagą, starszej, chorej,

[1.2]Ćwiczenia bierne (*)

Ćwiczenia bierne obejmują określony obszar narządu ruchu u chorego, u którego w teście Lovetta siła mięśni wynosi 0 lub 1 (Majda A.). W warunkach domowych wykonywane są one najczęściej przez bezpośrednich opiekunów, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę. Ich podstawowym celem jest przygotowanie organizmu do aktywnego usprawniania oraz zapobieganie powikłaniom związanym z unieruchomieniem.

Czynności:

Literatura:

1. Chojnacka - Szawłowska G., Szawłowski K.: Rehabilitacja, Medyczna Agencja Wydawniczo Informacyjna, Warszawa 1994.

2. Kochen M. M. (red): Medycyna Rodzinna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1996

3. Zielińska-Charszewska S.: Rehabilitacja neurologicznie chorych w domu, PZWL, Warszawa 1986.

4. Kózka M. (red): Stany zagrożenia życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

5. Milanowska K.: Kinezyterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

 

 

[1.3]Ćwiczenia ogólno usprawniające (*)

Osoby z ograniczoną aktywnością ruchową, lub też znajdujące się w okresie rekonwalescencji, mogą korzystać z ćwiczeń mających na celu usprawnienia narządu ruchu jako całości (ćwiczenia ogólno usprawniające). Ćwiczenia te mogą być wykonywane zależnie od stanu zdrowia podopiecznego, oraz uwarunkowań organizacyjnych - samodzielnie przez pacjenta, pod kierunkiem opiekuna, pielęgniarki lub rehabilitanta.

 

Czynności:

Literatura:

1. Chojnacka - Szawłowska G., Szawłowski K.: Rehabilitacja, Medyczna Agencja Wydawniczo Informacyjna, Warszawa 1994.

2. Kuch J. (red): Kinezyterapia Gimnastyka Lecznicza. PZWL. Warszawa 1985.

3. Majda A.: Ćwiczenia ogólnokondycyjne, w Kózka M. (red): Stany zagrożenia życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

4. Milanowska K.: Kinezyterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

5. Milanowska K. (red): Podstawy rehabilitacji ruchowej w dysfunkcjach narządu ruchu. Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1981.

6. Zielińska-Charszewska S.: Rehabilitacja neurologicznie chorych w domu, PZWL, Warszawa 1986.

[1.4]Uruchamianie pacjenta w warunkach domowych (*)

Pacjent długotrwale unieruchomiony przygotowywany do uruchomienia wymaga zastosowania profesjonalnych działań związanych z wzmacnianiem siły mięśni, przywróceniem równowagi oraz przygotowaniem układu krążenia do pracy w nowych warunkach. U pacjentów pozostających w domu, zadanie to wykonuje pielęgniarka w ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym i fizjoterapeutą.

Czynności:

Literatura:

1. Dega W.: Ortopedia i Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1984.

2. Kózka M. (red): Stany zagrożenia życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

3. Zielińska-Charszewska S.: Rehabilitacja neurologicznie chorych w domu, PZWL, Warszawa 1986.

[1.5]Nauka chodzenia

[1.6]Trening umiejętności w zakresie samoobsługi

[1.7]Stosowanie podstawowych elementów masażu

[1.8]Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka z zaburzeniami rozwoju